Miejsce konferencji

Sala, w której odbędą się konkursy:

Sala, w której odbędą się warsztaty:

zdjęcia ze strony http://www.palac.bydgoszcz.pl/sale.php